top of page

Haptotherapie

Haptotherapie is een begeleidingsvorm waarbij de tastzin centraal staat. Gebruik makend van de aanraking richt de begeleiding zich op de bewustmaking van het lichaam en het daaraan verbonden gevoelsleven. Lijfelijke ervaringen kunnen iemand weer in contact brengen met zijn oorspronkelijke gevoelens en emoties. Signalen van angst, boosheid, vreugde en verdriet kunnen samen met de therapeut worden herkend. Door ze te benoemen en te onderzoeken kunnen zij een andere betekenis krijgen voor het dagelijks leven van de cliënt. Grenzen worden ervaren en afgetast om adequaat op te reageren.

Mensen komen tijdens de begeleiding op (hun) verhaal en krijgen zo meer ruimte voor zichzelf. Dit heeft ook invloed op de relatie met anderen en de omgeving.

Wanneer kan haptotherapie iets voor u betekenen? 

Haptotherapie kan ondersteuning bieden bij:

- Vragen met betrekking tot persoonlijke groei en zingeving

- Relationele problemen

- Verwerkingsproblematiek bij rouw, verlies en ziekte

- Vragen met betrekking tot de opvoeding

- Verwerking van jeugdervaringen en integratie

- Burn-out

- Gebrek aan zelfvertrouwen

bottom of page